English EN Turkish TR

Kalite Politikamız

Taglig olarak öncelikli hedefimiz; yüksek teknolojiyi kullanarak müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını aşan nitelikte özgün ürünler tasarlamak ve üretmektir.
Bu hedef doğrultusunda;
• Taglig tüm birim ve çalışanları olarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardı’ na uygun hareket etmek ve gelişime odaklanmak,
• Faaliyetlerimizde kalite yönetim sistemlerinin şartlarını yerine getirmek, belgelendirmek, dokümante etmek ve dinamik bir organizasyon olarak sürekli iyileşme anlayışını benimsemek,
• Sunduğumuz hizmet ve yönetim faaliyetlerimiz de ulusal ve uluslararası standartlara, yasa ve mevzuatlara uyum sağlamak,
• Müşteri memnuniyetinin önem ve bilinci içinde ürün kalitesinin ve güvenirliğinin ürün ömrü boyunca sürdürülmesini sağlamak,
• Şirketimizce benimsenmiş müşteri odaklılık ilkesi çerçevesinde hareket etmek,
• Çalışanlarımızın gelişimini destekleyen eğitim programları ile çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonu yüksek tutulmasını sağlamak,
• Süreçlerin risk odaklı yaklaşım ile kurulmasını sağlamak ve süreç analizleri ile kalite hedeflerini oluşturarak belirli periyotlarla gözden geçirmek, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle kontrol altına almak,
• Önce insan felsefe anlayışı ile İş sağlığı ve güvenliği konularına duyarlı yaklaşmak ve gerekli önleyici faaliyetlerde bulunmak,
• Çevre kirliliğini azaltmak ve azaltıcı tedbirler almak, çevreyi korumak ve koruyucu faaliyetleri uygulamayı taahhüt ederek, doğal kaynak tüketimini azaltmak