English EN Turkish TR

Kalite Politikamız

Kalite Politikamız

Taglig olarak öncelikli hedefimiz; yüksek teknolojiyi kullanarak müşteri beklenti ve ihtiyaçlarını aşan nitelikte özgün ürünler tasarlamak ve üretmektir.

Bu hedef doğrultusunda; • Taglig tüm birim ve çalışanları olarak ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Standardı’ na uygun hareket etmek ve gelişime odaklanmak, • Faaliyetlerimizde kalite yönetim sistemlerinin şartlarını yerine getirmek, belgelendirmek, dokümante etmek ve dinamik bir organizasyon olarak sürekli iyileşme anlayışını benimsemek, • Sunduğumuz hizmet ve yönetim faaliyetlerimiz de ulusal ve uluslararası standartlara, yasa ve mevzuatlara uyum sağlamak, • Müşteri memnuniyetinin önem ve bilinci içinde ürün kalitesinin ve güvenirliğinin ürün ömrü boyunca sürdürülmesini sağlamak, • Şirketimizce benimsenmiş müşteri odaklılık ilkesi çerçevesinde hareket etmek, • Çalışanlarımızın gelişimini destekleyen eğitim programları ile çalışan memnuniyeti, bağlılığı ve motivasyonu yüksek tutulmasını sağlamak, • Süreçlerin risk odaklı yaklaşım ile kurulmasını sağlamak ve süreç analizleri ile kalite hedeflerini oluşturarak belirli periyotlarla gözden geçirmek, düzeltici ve önleyici faaliyetlerle kontrol altına almak, • Önce insan felsefe anlayışı ile İş sağlığı ve güvenliği konularına duyarlı yaklaşmak ve gerekli önleyici faaliyetlerde bulunmak, • Çevre kirliliğini azaltmak ve azaltıcı tedbirler almak, çevreyi korumak ve koruyucu faaliyetleri uygulamayı taahhüt ederek, doğal kaynak tüketimini azaltmak